Privacy

Deze website is eigen­dom van  Griet Vandermeulen
email: doktervandermeulen@gmail.com

Uw browsergegevens & cookies

Wij bewa­ren anonieme of geag­gre­geerde gege­vens van bezoeken, niet van bezoekers via Google Analy­tics. We kunnen uw gege­vens dus niet herlei­den naar uzelf of naar uw organisatie.
Wanneer u deze website bezoekt, vraagt die u om akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat zijn tekst­be­stand­jes die deze website op uw compu­ter plaatst. Ze slaan infor­ma­tie op om de func­ti­o­na­li­teit van de website te verbeteren.
U houdt zelf de cookie­touw­tjes in handen. U kunt uw brow­ser zo instel­len dat die het gebruik van cookies al dan niet (gedeel­te­lijk) toelaat. U kunt ook op elk moment in uw brow­ser alle cookies van uw compu­ter verwijderen.