Welkom

Welkom,
’t bijhuis is een telg van ’t dokters­huis. Omdat een gezond lichaam nu eenmaal niet kan func­ti­o­ne­ren zonder een gezonde geest, hech­ten we hier veel belang aan.
Ons hoofd is een van de weinige lichaams­de­len die je niet kan trans­plan­te­ren of vervan­gen. Reden genoeg dus om hier zorg­zaam mee om te gaan.
Ieder lid van ’t bijhuis doet dit op haar eigen manier zoals je verderop kan lezen in de voor­stel­ling van ons team.
Een gezond lichaam heeft ook een gezond gewicht en geen maag-darm­klach­ten. Dank­zij Fien kunnen we u  ook onder­steu­nen om hier­bij een handje te helpen. 
Brigitte en Britt maken even­eens de connec­tie tussen lichaam en geest door letter­lijk bezig te zijn met de buiten­kant : spie­ren, pezen, gewrich­ten, we houden ze soepel en gezond!
Voor medi­sche vragen of proble­men verwij­zen we naar de huisarts.
 
U bent welkom op de loca­tie in de Dambrugs­traat 27 Melsele.