Wat doen wij?

Waar­voor kan u  terecht bij ons?

psycho­the­ra­pie (angsten, depres­sies, slape­loos­heid,…), rela­tie­pro­ble­men, kinde­ren met psychi­sche proble­men, versla­ving (alco­hol, roken, drugs), opvoedingsproblemen,narcisme

dieet­be­ge­lei­ding en diabe­te­sedu­ca­tie

Op de team-pagina ziet u meer gede­tail­leerd wie wat doet.